ZonMw Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 3 april 2014

Aan het woord

Tijdens het congres zijn verschillende interviews gehouden over het programma
Goed Gebruik Geneesmiddelen, het thema Shared Value en over voorbeelden uit de praktijk. Op deze pagina een impressie hiervan.


Dick Dees

voorzitter GGG-raad over Shared Value in de GGG-raad:

"Ruimte voor samenwerkings- projecten op het lokale en regionale niveau."

Mariëtte Driessens

VSOP/Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten:

"Register van hemofilie patiënten."

Marcel Daniëls

cardioloog en voorzitter Raad van Kwaliteit Orde van Medisch Specialisten over de rol van de arts in GGG:

"Waar kan de arts een bijdrage leveren aan goed gebruik geneesmiddelen?"


Douwe Breimer

voorzitter GGG-programmacommissie, over Shared Value in GGG-rondes:

"Waar zien we Shared Value terug in het GGG-programma?"


Patrick Kruger

ministerie van VWS, over de rol van VWS in Shared Value initiatieven:

"De rol van VWS ligt bij regelgeving en bekostiging maar ook in partijen bij elkaar brengen."

Anne Leendertse

apotheker UMCU:

"GGG project apotheker zonder drop." meer info

Het GGG-congres ‘Shared value’ bood veel ruimte voor uitwisseling. Tijdens lunch en borrel waren de spreekwoordelijke wandelgangen dan ook goed gevuld met netwerkende congresgangers. Waar hadden de deelnemers het zoal over?
"Ik hoor nog veel vragen hoe je vernieuwing implementeert"
Anneke Lambooij, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik:
"Daarnet kwam bij onze stand een dame van een specialistenorganisatie. Hoe krijgen we onze richtlijn geïmplementeerd in alle ziekenhuizen, vroeg ze me, ook op locaties die niet hebben meegedaan in het onderzoekstraject? Met dat soort vragen kunnen wij goed uit de voeten. We helpen bijvoorbeeld met het vertalen van een richtlijn naar werkmateriaal. En we kunnen samen kijken naar de mogelijke valkuilen bij de implementatie. Hoe zorg je ervoor dat een vernieuwing ook echt beklijft? Over dat soort vraagstukken bestaat nog veel onzekerheid in het veld."

"Samenwerking is zeker niet vanzelf win-win"
Ruud van de Winkel, apotheker:
"Iedereen zegt: samenwerken is win-win! Maar in het huidige stelsel zijn er ook altijd verliezers. De huisarts en de apotheker kunnen er samen voor zorgen dat een patiënt niet het ziekenhuis in hoeft. Dat is win-win voor de zorgverzekeraar, de apotheker, de huisarts en voor de patiënt. Maar niet voor de specialist in het ziekenhuis, want die mist omzet. We zullen dus echt goed moeten nadenken over een beter verdienmodel om bij dat Shared Value-ideaal uit te komen."

"Ik wil duidelijk maken dat we er allemaal bij winnen"
Mark Buijze, Novartis:
"Ik ben bezig met het opstarten van een project om meer uniformiteit te realiseren in protocollen voor specialistische medicatie. We denken aan een database, een platform voor zorgverleners en een centrale toegang tot protocollen. Daar kunnen praktijkmensen straks terecht voor het meest up-to-date protocol. Of het nu een verpleegkundige is die bij een patiënt thuis iets moeten toedienen, of een specialist die in het ziekenhuis wil nakijken wat de beste aanpak is. Op dit moment zijn er overal weer andere protocollen in omloop. Door het meer uniform te maken, kan de kwaliteit van de zorg omhoog. Dat is typisch onze tak van sport: inefficiënties uit het systeem halen.
Wat mij betreft is Shared Value een leidend principe voor het project. We betrekken er alle relevante partijen bij: verpleegkundigen, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, apothekers. De kunst is om het voor iedereen duidelijk te maken wat ze erbij te winnen hebben. Natuurlijk, wij hebben als farmaceutisch bedrijf een duidelijk belang. Maar als zorgverleners altijd kunnen vinden wat voor een bepaald middel de best practice is, is dat uiteindelijk voor alle betrokkenen beter. Niet in de laatste plaats voor de patiënt."