ZonMw Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 3 april 2014

Foto-impressie

Beelden zeggen meer dan woorden. Tijdens het congres is er uitgebreid gefotografeerd. Hieronder de weergave van een geslaagde congresdag waar veel ruimte was voor netwerken.Bent u nieuwsgierig naar deze geslaagde congresdag waar veel ruimte was voor netwerken,
klik dan hier voor meer foto's.


Het GGG-congres 'Shared value' bood veel ruimte voor uitwisseling. Tijdens lunch en borrel waren de spreekwoordelijke wandelgangen dan ook goed gevuld met netwerkende congresgangers. Waar hadden de deelnemers het zoal over?
"De partijen staan nog te veel tegenover elkaar"
Rutger Wouters, Healthcare Alliance:
"Ik werk voor een apothekersketen annex groothandel in medicijnen. Als apothekersorganisatie willen wij samen met zorgverzekeraars concepten ontwikkelen die echt een toegevoegde waarde hebben voor de patiënt, en die zowel interessant zijn voor de verzekeraar als voor ons. We hebben allebei belang bij een goed behandelde en therapietrouwe patiënt. Als het goed is zit je met elkaar in een keten, niet tegenover elkaar. Wat dat betreft vond ik de sessie over zorginkoop erg interessant. Als zorginkoop alleen maar gaat over het uitonderhandelen van tarieven, zitten de partijen automatisch vanuit een tegengesteld belang in het proces. Dan is het ook niet verwonderlijk dat iedereen klaagt over slechte samenwerking, waarin niemand elkaar een beetje ruimte wil laten. Als we nu eens beginnen met samen projecten te doen, ontstaat het vertrouwen op een gegeven moment vanzelf. Pas dan kun je je kaarten echt open op tafel leggen. Daar zijn we nog lang niet, maar het helpt zeker om op een congres als dit gewoon met elkaar in gesprek te gaan. Want in de uitwisseling kom je uiteindelijk uit bij dat gemeenschappelijke belang: de patiënt."

"Geef ons meer ruimte om ons werk goed te doen!"
Robert Flint (l) en Paul Stoutenberg, apothekers:
Robert Flint (apotheker in het Radboudumc): "We hadden het net over de rol van de zorgverzekeraars; die krijgen wat ons betreft een te grote vinger in de pap. Het is vaak erg lastig om te snappen waarom ze de keuze maken om bepaalde middelen wel of niet te vergoeden. En dat maakt het voor ons weer moeilijk om het goed uit te leggen aan patiënten en artsen."
Paul Stoutenberg (apotheker in een gezondheidscentrum): "Ik loop al dertig jaar mee in de farmacie. Ik heb de tijden nog meegemaakt dat het misschien allemaal wat te makkelijk ging, maar nu slaat het wel erg door naar de andere kant. Ik heb eerlijk gezegd niet zo'n hoge pet op van het kwaliteitsgevoel van de zorgverzekeraars. Kijk, van mij mag een verzekeraar best zeggen welke maximale vergoeding zij geeft, maar laat ons als apotheker dan zelf beslissen welk middel we uitgeven. Dan gaan de kosten niet omhoog en kunnen we ons beter concentreren op de zorgverlening. Mijn mensen zijn bij wijze van spreken vooral bezig patiënten uit te leggen welke regels hun verzekeraar hanteert, in plaats van ze voor te lichten over een geneesmiddel."
Flint: "Dat is herkenbaar. Kijk, het is op zich goed dat verzekeraars druk kunnen uitoefenen om te zorgen dat de beste zorg overeind blijft. Maar nu zegt elke verzekeraar alleen maar dat we het voor hen goedkoopste middel m ogen afleveren, waardoor je een hele reeks generieke merken op de plank moet hebben liggen."
Stoutenberg: "Zonde van de energie, wat mij betreft. Zo ben je de hele dag met logistiek bezig. Daar heb ik dit vak niet voor gekozen!"