ZonMw Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 3 april 2014

Reacties

Het GGG-congres had als thema Shared Value. Wat waren de verwachtingen van de deelnemers en met welke bagage gingen zij naar huis? Een aantal deelnemers is hierover geïnterviewd.


Wat verwacht je van deze dag?
"Ik ben bezig met een projectvoorstel voor de tweede GGG-call. Ik hoop hier ideeën op te doen die ik kan meenemen in mijn aanvraag."

Marlies Schrijvers, verplegingswetenschapper UMC Utrecht

"Ik kom vooral om de sfeer te peilen. En ik ben nieuwsgierig waar iedereen zoal mee bezig is. Van de wetenschappelijke verhalen zal ik denk ik niet zo veel snappen."

Mariska Goedbloed, beleidsadviseur Kwaliteit & Innovatie bij Achmea

"De verschillende posities die de mensen in het speelveld innemen, dat maakt dit congres interessant. Door met elkaar uit te wisselen kun je veel van elkaar leren."

Fleur Dorgelo manager bij Pfizer

"Ik verwacht inspiratie op te doen en veel ideeën mee te nemen. Wat zijn de ontwikkelingen in de markt? Waar is iedereen mee bezig? Dat kan inderdaad erg leerzaam zijn."

Irma Noordman manager bij Pfizer

"Ik zie dit congres als een netwerkmogelijkheid en een vindplaats voor nieuwe ideeën voor ons programma. Het congresthema is uiterst relevant, maar we staan nog maar aan het begin van het gezamenlijk definiëren van waarden. Niet zo gek, want zo'n afstemmingsproces vergt echt een lange adem."

Henriëtte van der Horst, programmacommissie GGG

"Ik doe binnen GGG een promotieonderzoek naar de werking van geneesmiddelen bij te vroeg geboren kinderen. Ik wil mijn betrokkenheid bij het programma laten zien, vandaar dat ik hier ben."

Robert Flint, ziekenhuisapotheker Radboudumc

"Ik werk sinds een paar maanden in een gezondheidscentrum. Ik vind het belangrijk om bijgeschoold te worden over samenwerking rond polyfarmacie. En natuurlijk is het mooi meegenomen dat ik hier ook nog mijn punten kan binnenhalen..."

Paul Stoutenberg, apotheker

Wat neem je mee naar huis?
"Ik proef een grote wil om het met elkaar anders te doen. In het veld, bij de farmaceutische industrie, bij de patiëntengroepen; iedereen heeft duidelijk de intentie om samen de farmaceutische zorg te verbeteren. Dat geeft mij weer inspiratie om door te gaan."

Jeroen Crasborn,
senior adviseur Zorgstrategie bij Achmea Zorg & Gezondheid

"Ik neem vooral mee wat hier gezegd is over Implementatie. Dat blijft in eerste instantie een zaak van de veldpartijen zelf, maar ik neem ook de vraag mee of GGG daarbij een grotere rol kan spelen."

Paul Kruger, beleidscoördinator bij VWS

"Op zo'n congres kun je je perspectief verbreden. En het is leuk om eens iets anders te doen dan de gebruikelijke nascholing over een nieuw preparaat. Het is de eerste keer dat ik meedoe. Als er volgend jaar weer een GGG-congres is, kom ik zeker terug."

Ruud van de Winkel, apotheker

"Ik ben relatief nieuw in het veld, dus ik wilde hier mijn licht komen opsteken. Tot concrete samenwerkingen ben ik nog niet gekomen, maar de kiem is absoluut gelegd."

Rutger Wouters,
projectmanager Business Development bij Alliance Healthcare

"Ik was vooral op zoek naar nieuwe contacten, met verzekeraars bijvoorbeeld. En dat is me hier ook gelukt. Het gaat uiteindelijk toch om het persoonlijke contact. Als je elkaar beter kent, kom je ook echt tot samenwerking."

Heleen Wortelboer, onderzoeker bij TNO

"Ik neem veel nieuwe ideeën mee naar huis. Die kan ik mooi vertalen naar concrete projecten in mijn werk."

Mark Buijze, accountmanager bij Novartis


Tweets over congres:
Overzicht tweets over congres GGG2014:


Het GGG-congres 'Shared value' bood veel ruimte voor uitwisseling. Tijdens lunch en borrel waren de spreekwoordelijke wandelgangen dan ook goed gevuld met netwerkende congresgangers. Waar hadden de deelnemers het zoal over?
"Gedeelde waarden ontstaan door elkaar kritisch te bevragen"
Henriëtte van der Horst, ZonMw, en Denhard de Smit, MediClara Projects:

Denhard de Smit: "Vanuit mijn bedrijf begeleid ik zowel wetenschappelijk onderzoek als de implementatie van resultaten daarvan. Als er op een onderzoeksproject veel juniorcapaciteit zit, doemen voor de implementatie vaak valkuilen op. Zeker als het gaat om de ontwikkeling van een complexe interventie, waar veel verschillende praktijkmensen uiteindelijk een rol in moeten spelen. Ik vind dat ZonMw bij de beoordeling van projectvoorstellen kritischer moet kijken of er wel voldoende implementatie-expertise in de projectgroep aanwezig is."
Henriëtte van der Horst: "Je zou kunnen denken aan een meer hybride onderzoeksdesign. Al tijdens de ontwikkeling zou je een interventie in de praktijk moeten toepassen. Zodra je vindt dat deze voldoende is ontwikkeld en ook toegepast gaat worden, maak je er een RCT van. Op een congres als dit krijg ik veel van dit soort ideeën, omdat je in gesprek komt met mensen met interessante suggesties. Zo kunnen we onze calls nog specifieker maken."
De Smit: "De uitwisseling is inderdaad erg waardevol. Maar er zijn ook nog wel grote stappen te zetten. Als ik mijn verhaal vertel over foliumzuur - een van de projecten waar ik aan werk - hoor ik bij verzekeraars toch nog te vaak dat ze andere prioriteiten hebben. De keuzes die partijen maken zijn nog te veel verknoopt met hun directe belangen. Het probleem is dat een verzekeraar een investering in preventie in het huidige stelsel niet kan terugverdienen. En zo blijven we dus in kringetjes draaien."
Van der Horst: "Het idee achter Shared Value is mooi, maar om het ideaal te realiseren zullen we de zorg inderdaad heel anders moeten inrichten. En dat duurt nog wel even. Om gemeenschappelijke waarden te creëren, moeten we nog intensiever met elkaar in gesprek gaan, en elkaar vooral ook kritisch blijven bevragen. Zo van: dat zeg je nu wel, maar waaraan kan ik zien dat je ook werkelijk waarmaakt wat je vertelt? Zo'n dag als deze is dus eigenlijk nog maar het begin."